Olulised detailid:

Pilk on suunatud liini lõppu ja sooritada harjutust nii aeglaselt kui võimalik.Tasakaalu hoidmisele saab kaasa aidata treener istudes liinil või toetades õlgadest.

IV tasakaalureegel:

KEHA PÜSTISES ASENDIS. Keha hoida samamoodi püstiasendis nagu maas kõndides.

Harjutus 3

Liini tunnetusharjutus: tagant üleasted

Eesmärk/Õpitulem:

Lindil seismise õpe ja õige kehaasendi kinnistamine, esimesed tasakaalusekundid lindil.

Üks jalg paigutada lindile õiges õpitud asendis. Tagant üleasted (10x): toimuvad lindil oleva jala tagant. Lindil olev jalg ei tohi lahti tulla, vaid püsib lindil kogu üleastete harjutuse aja. Sama harjutus teise jalaga.

Boonusharjutus:

Ühel jalal tasakaalu hoidmine treeneri abil kui ka üksinda. Treener saab abistada hoides kätega treenitava õlgadest (mitte käest). Treeneri eesmärk on jälgida tasakaalureeglite täitmist.