Olulised detailid:

Treeneri istumine liini keskel viib liini madalamaks ja aitab kaasa harjutuse sooritusele

III tasakaalureegel:

JALAD NATUKE VÄLJAPOOLE PÖÖRATUD Õige jalaasend liinil on natuke väljapoole pööraltult, suur varvas liini keskel.

Harjutus 2

Liini tunnetusharjutus: naudi liinil võnkumist

Eesmärk/Õpitulem:

Liinitunnetuse saamine, õige kehaasendi hoidmine võnkuval lindil.

Lindile tuleb asetada üks jalg õiges asendis, täis tallal, jalg natuke väljapoole suunatud, suur varvas liini keskel. Käed ülal kõverdatult.

Ühel jalal seistes viia keharaskus lindil olevale jalale, maas olev jalg tõuseb päkale ja jala võib aeglaselt maast üles tuua, aga ei pea.

Esimesel katsel ei tohiks pikalt tasakaalu hoidma jääda, vaid panna vaba jalg uuesti maha, enne kui kaob tasakaal.

Oluline on, et püsiks õige kehaasend harjutuse lõpuni ja liinil oleva jala reielihas tunneks pinget.