Olulised detailid:

Treeneril on keeruline üksinda jälgida mõlemat võistlejat, seega kõik osalejad jälgivad, kes kauem liinil püsib!

Harjutus 14

Ühel jala tasakaaluhoidmise võistlus ”Kes suudab kauem?”

Eesmärk/Õpitulem:

Saada eduelamus.

Võistlejad on vastamisi lindil, otstest minimaalselt 1m kaugusel. Juhendaja annab stardikäskluse ja osalejad võtavad tasakaaluasendi sisse (seis, madalasend või mõni muu kokkulepitud viis). Kes esimesena maad puudutab, läheb võistlejate rivi lõppu ning lindile tuleb järgmine võistleja, kelle vastaseks on eelmise duelli võitja („võitja lauas“).

Võistlust võib teha ka kahes kolonnis, üks ühel pool ja teine teisel pool liini otsa. Korraga tuleb liini kaks võistlejat ja võitja kogub punkti enda meeskonnale ehk alati vahetuvad võistlejad. Võidab see meeskond, kes kogub rohkem punkte.