Olulised detailid:

Eesmärk ei ole kiiresti ja peaaegu kukkudes abinöörideni jõuda vaid tasakaalureegleid järgides.

Harjutus 13

Jõua abinöörideni!

Eesmärk/Õpitulem:

Harjutada lindil kõndimist ja seismist läbi võistlusliku mängu.

Võistleja alustab lindi otsast ja proovib jõuda abinöörideni ilma vahepeal maad puudutamata. Kui katse õnnestub, siis võib abinöörid järk-järgult paigutada kaugemale. Kui katse ebaõnnestub näiteks 3 korda, siis liiguvad abinöörid lähemale tagasi.