Mis on tasakaaluliin ehk slackline? 

Tasakaaluliin ehk slackline on puude või postide vahele pingule tõmmatud elastne liin, mis liigub tänu venivusele jalge all üles-alla ja kõrvale, võimaldades harjutada tasakaalu hoidmist ja treenida süvalihaseid. Edasijõudnud kasutavad liini hüppamiseks ja erinevate akrobaatiliste trikkide sooritamiseks. Tasakaalurada ehk slack – batuut on tasakaaluliin koos abinööridega. 

Tasakaaluliin on üks kõige tuntumaid uuema aja sportimislahendusi, mis on levinud nii kodu-, kooli- kui ka lasteaiahoovis. Tasakaaluliinid on end juba tõestanud hea õuevahetunni veetmise vahendina, mis tõmbab ühtviisi ligi nii nooremaid kui ka vanemaid õpilasi. 

Miks on tasakaaluliin kasulik? 

  1. Toetab kehalist kirjaoskust. Kehaline kirjaoskus areneb suures osas välja lapseeas ning on väga oluline, et juba lapsed saaksid kogemusi erinevatelt aladelt, mis aitavad neil säilitada elukestvat liikumisharjumust. Tasakaaluliin arendab mängulisel moel nii tasakaalu, kehatunnetust, osavust kui koordinatsiooni. 
  2. Aitab kaasa õpivõimele. Harjutused tasakaaluliinil  aitavad arendada keskendumisvõimet. 
  3. Ühendab kehalise kasvatuse tunnid vahetunni- ja vaba aja tegevustega. Uuenev kehaline kasvatus kui liikumisõpetus toetab erinevate elustiili ja vaba aja liikumistegevuste jõudmist kooli – tähtis on, et, õpilane saaks koolis õpitut kasutada ka väljaspool kehalise kasvatuse tundi.  
  4. Slackline on täpselt selline ala, mille põhioskused saavad õpilased omandada kehalise kasvatuse/liikumisõpetuse tunnis ja vahetunnis neid juba harjutada. Peale selle on see hea vaba aja tegevus, pakkudes eduelumast, koostegutsemist ja väljakutseid. 

 

Vaata esimest harjutust